Over mij

Wie ben ik, hoe verhoud ik me tot wat ik schilder? Dit antwoord is even complex als duiden wie de mens zelf is en hoe deze zich tot zichzelf verhoudt.

In mijn werk focus ik me op de behoefte van de mens om zich (tijdelijk) anders voor te doen of zich in een ander wezen te veranderen. Deze interesse in de maskerade van de mens wordt mede beïnvloed door mijn behoefte aan vrijheid en speelsheid. Deze behoefte heeft in veel culturen de vorm van een ritueel aangenomen, zoals carnaval in het Rooms Katholieke zuiden. Mensen die loskomen van zichzelf en even een ander zijn. Die vrijheid is voor mij essentieel.

In dit “theater van de wereld” tracht de mens met maskers zijn zwakheden en kwetsbaarheden te verbergen of juist te accentueren. Dit zijn wij.

Met mijn schilderijen wil ik onder andere de tegenstrijdigheden die iedereen in het leven tegenkomt, weergeven. De mens troost en ontroert door zijn eigenheid, door zijn lach, door zijn unieke oplossingen in situaties en door zijn rebelse houding. Hij deelt zijn gevoelens en raakt en verbindt zich daardoor met anderen. Dit doe ik middels mijn kunst.