Over mij

‘Ik ben een speler, een dromer, een denker, een voeler, een verbinder en toch  heb ik het gevoel dat ik alleen sta’. Het zichtbare en onzichtbare fascineren mij.

In mijn werk speelt de mens een centrale rol. Hierin onderzoek ik hoe ik mij verhoud tot de wereld vol tegenstrijdigheden. We leven in een tijd die razendsnel verandert onder invloed van sociaal maatschappelijke engagement, technologische vooruitgang en een nieuwe kijk op gender. Ik zoek naar een toestand die zowel zorgeloos als verontrustend is, waar ik, maar ook anderen, met ‘schijn en zijn’ op reageren. Om ons staande te houden in dit theater van het leven. Ik ben nieuwsgierig wat er onder de lagen zichtbaar wordt. Als toeschouwer probeer ik hierop grip te krijgen.

Op dit moment ben ik erg gefascineerd door motieven als kracht, kwetsbaarheid, vrijheid, het verborgene en het zichtbare. Ik zoek daarbij naar het hoopvolle in onze absurde, chaotische tijd. Deze zoektocht veroorzaakt een relativering die mij een gevoel van vrijheid en rust geeft.

Hoewel mijn onderwerpen uiteenlopend zijn, zijn er duidelijke overeenkomsten in de benadering ervan. Ik hecht grote waarde aan het spel van de spanning tussen de verf als materie en de illusie die ik ermee creëer. Vorm, schaal en kleur, transparant en pasteus, dof en glanzend zijn voor mij even belangrijk als het figuratieve. Zij ondersteunen datgene wat ik in mijn werk probeer te duiden: De vrijheid en de tegenstrijdigheden.

Ik hoop met mijn werk je te betrekken in deze wereld, die schuurt, die vragen oproept, die ongrijpbaar, speels en zacht is. Door het laten ontstaan van deze imaginaire beelden hoop ik dat mijn kunst als lofzang op de verbeelding ervaren wordt.

Carlette Rijcken (1962) studeerde aan de Academie voor beeldende kunsten in België. Zij volgde lessen om eigen schilderstijl verder te ontwikkelen bij Jef Gysen, Reinoud van Vught en een masterclass bij Helen Verhoeven.