C A R L E T T E  R I J C K E N

C A R L E T T E R I J C K E N
Almelo, 1962

A T E L I E R Noorderlicht Kunstencentrum 5e Rompert 35 5233EJ Den Bosch | +31 6 36156947 info@carletterijcken.com | www.carletterijcken.com | www.instagram.com/carletterijcken
O P L E I D I N G 2018 – 2020 Jef Gijssen, België | 2019 Masterclass Helen Verhoeven, Amsterdam | 2013 - 2018 Academie voor Schone Kunsten, Arendonk (BE) | 2012 - 2018 | Schilderclasses Reinoud van Vught, Tilburg | | 2015 Masterclass Jacquem (Meijers), Maastricht

Wie ben ik, hoe verhoud ik me tot wat ik schilder? Dit antwoord is even complex als duiden wie de mens zelf is en hoe deze zich tot zichzelf verhoudt.
In mijn werk focus ik me op de behoefte van de mens om zich (tijdelijk) anders voor te doen of zich in een ander wezen te veranderen. Deze interesse in de maskerade van de mens wordt mede beïnvloed door mijn behoefte aan vrijheid en speelsheid. Deze behoefte heeft in veel culturen de vorm van een ritueel aangenomen, zoals carnaval in het Rooms Katholieke zuiden. Mensen die loskomen van zichzelf en even een ander zijn. Die vrijheid is voor mij essentieel.
In dit “theater van de wereld” tracht de mens met maskers zijn zwakheden en kwetsbaarheden te verbergen of juist te accentueren. Dit zijn wij.
Met mijn schilderijen wil ik onder andere de tegenstrijdigheden die iedereen in het leven tegenkomt, weergeven. De mens troost en ontroert door zijn eigenheid, door zijn lach, door zijn unieke oplossingen in situaties en door zijn rebelse houding. Hij deelt zijn gevoelens, raakt en verbindt zich daardoor met anderen.

Meestal werk ik vanuit een thema en volg daarbij een rode draad van uitgangspunten, die dicht bij mij persoonlijk liggen. Ik gebruik divers beeldmateriaal als basis; eigen foto’s, materiaal uit krantenartikelen/tijdschriften, stils en uit de kunsthistorie. Soms gebruik ik ook eerder gemaakt werk om op voort te borduren. Ik start vaak met het maken van schetsen, die ik uitwerk op kleine panelen, voor ik verder ga op het doek.

Uitgangspunten - vrijheid, uit chaos evenwicht creëren, verhullen en onthullen, lichtheid versus zwaarte, fantasie en droomwereld. | De kwetsbare mens, standhouden in deze maatschappij.
Onderzoek - Op schildertechnisch gebied blijf ik mezelf uitdagen, onder andere door het bestuderen van de oude meesters. Het onderzoeken van verftechnieken. Masterclasses volg ik om me in mijn werk te blijven ontwikkelen op steeds nieuwe vlakken.
Filosofie pas ik steeds meer toe in mijn werk. Momenteel ligt mijn interesse bij de invloeden van afhankelijkheid versus onafhankelijkheid, macht versus onmacht - in ‘the roaring twenties’. - Carlette Rijcken

Carlette Rijcken
Noorderlicht Kunstencentrum 5e Rompert 35 5233EJ Den Bosch
+31 6 36156947 info@carletterijcken.com | https://carletterijcken.com/
www.instagram.com/carletterijcken | https://nl-nl.facebook.com/carlette.rijcken